pay-box
SRH Won by 5 Wickets

RR

Sanju

Shreyas

Score : 198

BATSMAN

BOWLER

29 March, SRH vs RR match result.
Harsh Jadon
₹103
international munda
₹103
Rijwan
₹2
SHIV SHANKAR MINJ
₹2
arjun saini
₹2
musical world
₹2
Samarth Gupta
₹2
Rahul
₹2
Akshay Gupta
₹2
Shubham Tarway
₹2
sophie dunn
₹2
Shri Bhagwan Badguge
₹2
Vedansh
₹2
Niket singh
₹2
amaira chug
₹2
Harpreet singh
₹2
Hritik Dhatwalia
₹2
vinay mv
₹1
Krishna
₹1
Jai Gurram
₹1
Sourav Soni
₹1
SIVA PERUMAL
₹1
Sri Yogi
₹1
Deepak
₹1
Sandeep Kumar
₹1
AMAN VARMA
₹1
Pratima Mandal
₹1
Chetan Kakkar
₹1
Budhi Parkash
₹1
Suraj Shaw
₹1
Laxmi Ahuja
₹1
Sunita Bankar
₹1
Ankit mahigh
₹1
Babai Biswas
₹1
Suraj
₹1
Sonu khan
₹1
Rupa Chatterjee
₹1
Mohammad Asadullah
₹1
Neeraj
₹1
Harish Kumar
₹1
NeHa ChaukiyAl
₹1
Crezy mind
₹1
Avinash Singh
₹1
Simply Malayali
₹1
Pankaj Prajapati
₹1
Sourav Ghosh
₹1
RAHUL KUMAR
₹1
Gildon Jose Deverave
₹1
Meer
₹1
Chand daw
₹1
Sonal Rodrigues
₹1
sunnbadgujar
₹1
Viswanathan
₹1
Rajith Kr
₹1
Akhi
₹1
Sima
₹1
Moka Agra
₹1
Raj Kumar N
₹1
Neeraj Kumar
₹1
Amjad Vichhi
₹1
Anil Panchal
₹1
Punam Kumari
₹1
manas bhowmik
₹1
Monirul
₹1
Gopi Nath
₹1
r s
₹1
Rishikesh Chabukswar
₹1
Mukul Goyal
₹1
Niranjan
₹1
Preeti Kujur
₹1
MD Shafiuzzaman
₹1
Nitish Raj
₹1
RAJBAI AHIRWAR
₹1
Vickymajumdar
₹1
prasenjit pal
₹1
Aditya
₹1
Soumya
₹1
Gayatri Bankar
₹1
Priyanka singh
₹1
Shubham Baunthiyal
₹1
Robert
₹1
Sameer Ahmad teeli
₹1
Annu K
₹1
Sanjib Hati
₹1
INDRANIL MAITY
₹1
pranjali janbandhu
₹1
Akshay Meher
₹1
sonu royal
₹1
Praveen Kumar
₹1
Dileep Nalluri
₹1
Bilal khawaza
₹1
Divya
₹1
Shriti Raj
₹1
Rudra Chaudhry
₹1
Tara
₹1
Shekhar shri
₹1
Raju Karavadra
₹1
Udit
₹1
Akhil halder
₹1
Murari Kumar
₹1
Avantika Singh
₹1
Prashanta Mahato
₹1
chandhini pappu
₹1
Manish kumar bindra
₹1
Ujjwal raj
₹1
Honey Singh
₹1
Gautam Malhotra
₹1
Dhananjay Kumar
₹1