pay-box
KKR Won by 6 Wickets

SRH

Warner

Russell

Score : 181

Runs : 85

Wickets : 2

24 March, KKR vs SRH match result.
Gurdeep Singh
₹5
Sunil maurya
₹5
Shivam
₹5
Aarti Sharma
₹5
Sujit kumar Swain
₹5
Mohd Shakib
₹5
Chandran Pt
₹5
Mallika Aliya
₹5
Hem Bisht
₹5
Dibendu biswas
₹5
Divyanshu
₹5
srikrushna jena
₹5
Ravi Sharma
₹5
Vaishali Kanade
₹5
Rohit Sharma
₹5
Dharmendra Solanki
₹5
Sourav Bhagat
₹5
Anuj kumar
₹5
NARAYAN
₹5
Pairag Mohanta
₹5
CA Kumar
₹5
Nirmal Kumar
₹5
santanu ghosh
₹5
Samarjit mohanty
₹5
sourav dhar
₹5
santhosh vanamala
₹5
Ajay
₹5
Chinna Pasanga Nanga
₹5
rahul vats
₹5
jeeson davis
₹5
shikha upadhyay
₹5
Kaushal Kumar singh
₹5
Md Ibrahim
₹5
Vani Devrani
₹5
Akhilesh singh
₹5
Anish Kejriwal
₹5
Amit Verma
₹5
Nalla Rajkumar
₹5
Nadeem Azmi
₹5
Rayees malik
₹5
Akshay
₹5
Anurag Swarnakar
₹5
adwait bangar
₹5
Akash Banerjee
₹5
Smita Sakhare
₹5
Shafakat Bandi
₹5
Nilesh
₹5